Willem Mirandolle in zijn boek over de cello onderscheidt drie trappen met daarbinnen drie niveaus.

Niet heel overzichtelijk maar wel uit een “Scientific Instruction” van P. Bazelaire komt deze lijst.

Louis Potter heeft in zijn methode “The Art of Cello Playing” deze duidelijke repertoire list.

Deze lijst is gemaakt voor de ESTA.
Een recente Franse lijst.

Online is er natuurlijk ook veel te vinden:

Eastman School of Music